Eskild Hustvedt

Sosialisme, humanisme, fri programvare og sånt

Hei verden!

Mitt namn er Eskild Hustvedt, og dette er min Norske blogg.

Eg har allereie ein Engelsk blogg som tar for seg meir tekniske tema. Denne vil ta opp meir politiske tema (og vil vere på Norsk).

Ein kort oppsummering av mine hovudstandpunkt er at eg er medlem av SV, nei til EU og human-etisk forbund, i tillegg til å vere ein aktiv forkjempar av fri programvare (både som aktivist og utviklar).

Included file 'twitter_sharing.html' not found in _includes directory